AXIS DATA

KODE HARGA STATUS
AIGO1 15200
BQ1 21500
AIGO2 28200
BQ2 28500
BQ3 37500
AIGO3 38700
AIGO5 48700
BQ5 58500
AIGO8 67000

BOLT

KODE HARGA STATUS
GO25 24500
BD1 28375
BD3 47775
GO50 48800
BD8 96300
GO100 97400
BD13 144700
GO150 145700
BD17 194200
GO200 195000

INDOSAT DATA

KODE HARGA STATUS
IDY1 1800
IDY3 3500
IDH1 7800
IDY7 7800
IDY15 13500
IDP1 23000
ID1 28000
IDP2 30000
ID2 35000
IDP3 49000
ID3 51000
IDP7 58000
IDC1 62000
ID7 63000
ID10 83000
IDC3 88700
IDC2 89000
ID15 112000
IDC4 123700
ID100 175000

TELKOMSEL DATA

KODE HARGA STATUS
TD5 5725
TD10 10625
TD20 20400
TD25 25600
TD50 50000
TDB5 69000
TDB10 85000
TDB14 98000
TD100 98100
TDB27 168000
TDB37 213000

THREE DATA

KODE HARGA STATUS
TI20M 2200
TI80M 5000
TI300M 9700
AON1 18000
T1GB 18925
TI650M 19350
TI1250M 31700
AON2 34000
T2GB 36000
AON3 48000
T3GB 48125
AON4 60000
T4GB 60500
AON5 75000
T5GB 76000
TI4250M 80000
T6GB 82000
AON6 85000
T8GB 108000
AON8 110000
T10GB 128000
AON10 135000